Ala Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Ulu rabbinin adını yücelt.
 2. Yaratıp düzene koyan odur.
 3. Ölçüp, biçip yol gösteren odur.
 4. Yemyeşil otlağı bitiren odur.
 5. Sonra da onu kupkuru çöpe çeviren odur.
 6. Biz sana Kur an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.
 7. Yalnız Allah'ın dilediği bunun dışındadır. Çünkü o, gizli olanı da açığa çıkanı da bilmektedir.
 8. Ve biz seni en kolay olan yola ulaştıracağız.
 9. Öyleyse eğer yararlı olacaksa insanlara öğüt ver.
 10. Allah'tan sakınan öğüt alacaktır.
 11. Ama ona başkaldıran ise öğüt almaktan kaçınacaktır.
 12. O ki en büyük ateşe atılacaktır.
 13. Nitekim o, orada ne ölecek, ne de yaşayacaktır.
 14. Ama kötülüklerden arınan kurtuluşa ermiştir.
 15. Öyleyse rabbinin adını an ve ona içtenlikle yakarışta bulun.
 16. Ne var ki, siz dünya yaşamını seçiyorsunuz.
 17. Oysa ahiret daha iyi ve kalıcıdır.
 18. Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, önceki sayfalarda da vardır.
 19. Yani İbrahim'e ve Musa'ya verilen sayfalarda da vardır.