Beyyine Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

  1. Gerek kendilerine kitap verilenlerden, gerekse ortak koşanlardan olan inkarcılar, kendilerine o açık ve kesin kanıt gelmedikçe, inkarlarından vazgeçecek değillerdi.
  2. O kanıt, Allah tarafından gönderilmiş bir elçidir ki, o, onlara tertemiz sayfaları okumaktadır.
  3. Onun okuduğu sayfalarda dosdoğru yazılar vardır.
  4. Kendilerine kitap verilenler, ancak onlara o apaçık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler.
  5. Oysa onlara, dini yalnız Allah a özgü kılıp onu birleyerek kulluk etmeleri, ona yakarışta bulunmaları ve yoksulun hakkı olanı vermeleri emredilmişti. İşte bu, sapasağlam bir dindir.
  6. Kendilerine kitap verilenlerden inkarcı olanlar ile Tanrıya ortak koşanlar, içinde süresiz olarak kalacakları cehennem ateşinde olacaklardır. İşte onlar, yaratılmışların en kötüsüdürler.
  7. İnanıp iyi işler yapanlar ise yaratılmışların en iyisidirler.
  8. Onların rableri katındaki ödülü, içinde temelli ve sonsuz olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan yeşillikler içindeki cennetlerdir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. İşte bu ödül, rabbinden sakınan kimse içindir.