Fecr Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Tan yerine andolsun!
 2. On geceye andolsun!
 3. Çifte ve teke de andolsun!
 4. Geçip giden geceye de andolsun!
 5. Bunlarda aklı olan için bir yemin değeri vardır değil mi?
 6. Rabbinin Ad halkına ne yaptığını görmez misin?
 7. Yüksek sütunları olan İrem şehrine ne yaptığını görmez misin?
 8. Öyle ki, kentler içinde onun bir benzeri yaratılmamıştır.
 9. Ve yine vadilerde kayaları oyarak evler yapmış olan Semud halkına rabbinin ne yaptığını görmez misin?
 10. Ve yine piramitleri olan Firavun'a rabbinin ne yaptığını görmez misin?
 11. Onlar ülkelerinde azmışlardı.
 12. Böylece oralarda kötülüğü çoğaltmışlardı.
 13. Bundan dolayı, rabbin, onlara bir azap kamçısı çarpıverdi.
 14. Çünkü rabbin her an gözetleyip durmaktadır.
 15. Fakat insan; ne zaman rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir iyilikte bulunsa ve ona nimetler verse; "Rabbim bana ikramda bulundu," der.
 16. Ancak ne zaman ki yaşamlığını kısarak onu sınasa; "Rabbim beni küçük düşürdü," der.
 17. Doğrusu şu ki, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.
 18. Yoksulu doyurmak için birbirinizi özendirmiyorsunuz.
 19. Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz.
 20. Malı ise pek fazla seviyorsunuz.
 21. Hayır, doğrusu yeryüzü parça parça dağıldığında,
 22. Rabbin gelip melekler dizi dizi dizildiğinde,
 23. İşte o gün Cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer anımsar. Fakat bu anımsamanın ne yararı var!
 24. İnsan der ki; "Keşke şimdiki yaşamım için önceden bir hazırlık yapsaydım."
 25. O gün Allah'ın vereceği azabı hiç kimse veremez.
 26. Onun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz.
 27. Ey huzura kavuşmuş olan can,
 28. Sen ondan, o da senden razı olarak rabbine dön.
 29. İyi kullarımın arasına katıl.
 30. Ve cennetime gir.