İnşikak Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Gökyüzü parçalandığında,
 2. Rabbini dinleyip ona yaraşır şekilde boyun eğdiğinde,
 3. Yeryüzü dümdüz edildiğinde,
 4. İçinde olanları dışarı atıp boşaldığında,
 5. Rabbini dinleyip ona yaraşır şekilde boyun eğdiğinde,
 6. Ey insanoğlu, sen rabbine kavuşuncaya değin çalışıp çabalayacak, sonunda ona kavuşacaksın.
 7. O zaman kimin defteri sağından verilirse,
 8. Onun sorgusu pek kolay olacaktır.
 9. Ailesinin yanına sevinç içinde dönecektir.
 10. Kimin de defteri arkasından verilirse,
 11. İşte o, ölüp, yok olmak isteyecektir.
 12. Ve alevli ateşe girecektir.
 13. Çünkü o, dünyada iken, ailesi arasında pek şımarıktı.
 14. Rabbine hiç dönmeyeceğini sanıyordu.
 15. Elbette ki dönecekti. Çünkü rabbin onu gözlüyordu.
 16. Akşam kızıllığına andolsun!
 17. Geceye ve onun kapladığı şeylere de andolsun!
 18. Dolunay halindeki Aya da andolsun!
 19. Gerçekten siz bir katmandan öbür katmana geçeceksiniz.
 20. Böyleyken onlara ne oluyor da inanmaya yanaşmıyorlar?
 21. Onlara Kuran okunduğu zaman neden secde etmiyorlar?
 22. Tersine o inkarcılar dini yalanlayıp duruyorlar.
 23. Oysa Allah, içlerindekini bilmektedir.
 24. Öyleyse sen onları acı bir azapla müjdele.
 25. Fakat inanıp yararlı işler yapanlar için ise kesintisiz bir ödül vardır.