İnşirah Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

  1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
  2. Yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
  3. O yük ki, senin belini büküyordu.
  4. Biz senin şanını yükseltmedik mi?
  5. Demek ki, güçlüğün yanı sıra bir de kolaylık vardır.
  6. Evet, gerçekten güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.
  7. Öyleyse bir işi bitirince öbürüne giriş.
  8. Ve yalnızca rabbine yönel.