Kaf Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Kaf ... Ve şerefli Kur'an'a andolsun.
 2. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da inkarcılar şöyle dediler; "Bu, şaşılacak bir şeydir."
 3. "Biz, ölüp toprak olduktan sonra yeniden mi dirileceğiz? Bu, akla uzak bir dönüştür."
 4. Onlardan kimlerin ölüp toprağa karışarak eksildiğini biliyoruz. Katımızda her şeyi unutulmaktan koruyan bir kitap vardır.
 5. Hayır; onlar, gerçek olan kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmışlık içindedirler.
 6. Yine onlar üstlerindeki göğe bakmazlar mı, onu hiçbir çatlağı olmadan nasıl yaptık ve onu nasıl süsledik?
 7. Yeryüzünü ise yaydık, içine dağlar yerleştirdik ve orada her çeşit güzel bitkiler yetiştirdik.
 8. Bütün bunlar, Allah'a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diyedir.
 9. Biz gökten bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler ve biçilecek ekinler bitirdik.
 10. Birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları yetiştirdik.
 11. Bütün bunlar kullarımıza yaşamlık vermek içindir. Biz, o su ile ölü toprağa yaşam verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır.
 12. Onlardan önce Nuh'un halkı, Ress halkı ve Semud halkı da yalanlamıştı.
 13. Ad halkı, Firavunun halkı ve Lut'un halkı da yalanlamıştı.
 14. Ayrıca Eyke halkı ve Tubba halkı da yalanlamıştı. İşte bunların hepsi elçileri yalanladılar. Bunun üzerine tehdidim gerçekleşti.
 15. Biz ilk yaratışta güçsüz mü kaldık ki yeni bir yaratılıştan kuşku duyuyorlar?
 16. Andolsun ki, insanı biz yarattık ve özünün ona ne kötülükler fısıldamakta olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.
 17. Onun sağında ve solunda oturmuş iki yazıcı melek her şeyi kaydetmektedir.
 18. Ağzından ne söz çıkacak olsa, yanında onu gözetleyen ve yazan bir yazıcı vardır.
 19. Sonunda ölüm sarhoşluğu gerçekten geliverdiğinde ona denir ki; "İşte senin kendisinden kaçıp durduğun şey budur."
 20. Boruya üflenmiştir. İşte bu, geleceğine ilişkin söz verilen gündür.
 21. O gün herkes yanında bir güdücü ve bir tanıkla gelir.
 22. Ona denir ki; "Doğrusu sen bunu umursamıyordun. Ama üzerinden perdeyi kaldırdık; bugün gözün pek keskindir."
 23. O zaman güdücü şöyle der: "İşte, yanımdaki hazır."
 24. "Her inatçı kafiri Cehenneme atın." denilir.
 25. "İyiliklere engel olan azgın ve kuşkucuları,"
 26. "Allah'tan başka ilahlar edinenlerle birlikte şiddetli azabın içine atın."
 27. Yanındaki arkadaşı; "Rabbimiz onu ben azdırmadım. O kendisi sapıklık içindeydi!" diyecektir.
 28. Allah şöyle buyurur; "Huzurumda çekişmeyin. Ben sizi daha önce uyarmıştım."
 29. "Benim katımda söz değiştirilmez. Ben kullara kesinlikle zulmetmem."
 30. Biz o gün Cehenneme; "Doldun mu?" dedikçe, o, "Daha yok mu?" diyecektir.
 31. Cennet de kötülüklerden korunanlara yaklaştırılacak ve uzak bırakılmayacaktır.
 32. İşte bu, size söz verilen Cennettir. O, Allah'a gönülden yönelip bu halini koruyan herkes içindir.
 33. Onlar ki, görmedikleri halde bağışlayıcı Tanrıya yönelip ondan sakınarak ona gönül verenlerdir.
 34. Onlara; "Şimdi esenlik içinde Cennete girin. İşte bu, sonsuz yaşamın başladığı gündür!" denilir.
 35. Orada onlar için istedikleri her şey vardır. Katımızda ise daha da fazlası vardır.
 36. Biz; onlardan önce, kendilerinden daha güçlü olan ve diyar diyar dolaşan nice kuşakları yok etmişizdir. Bizden kurtuluş var mıdır?
 37. Elbette ki bunda, içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alınacak bir öğüt vardır.
 38. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki bütün varlıkları altı günde yarattık. Fakat biz en ufak bir yorgunluk duymadık.
 39. Sen onların dediklerine karşı dirençli ol. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce rabbini övgüyle yücelt.
 40. Geceleyin ve secdelerin arkasından da onu yücelt.
 41. Bir çağmanın yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver.
 42. O gün insanlar bu çığlığı gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, kabirlerden çıkış günüdür.
 43. Kuşku yok ki, yalnızca biz diriltir ve biz öldürürüz. Sonunda dönüş de yalnızca bizedir.
 44. O gün yer, onları çıkarmak için hızlı bir biçimde yarılacaktır. Bu, bizim için çok kolay olan bir toplamadır.
 45. Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Öyleyse sen, benim tehdidimden sakınanlara Kur an ile öğüt ver.