Kureyş Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

  1. Kureyş için sağlanan güvenlikten,
  2. Onların yaz ve kış yolculuklarının kolaylaştırılmasından dolayı,
  3. Artık onlar, bu kutsal evin rabbine kulluk etsinler.
  4. Çünkü o, onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve her türlü korkudan korumuştur.