Mürselat Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun!
 2. Şiddetle esip savrulanlara da andolsun!
 3. Yaydıkça yayanlara da andolsun!
 4. Ayırdıkça ayıranlara da andolsun!
 5. Ve bir öğüt bırakanlara da andolsun!
 6. Ki o bir özür veya bir uyarı içindir.
 7. İyi bilin ki size, olacağı bildirilen şey kesinlikle gerçekleşecektir.
 8. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,
 9. Gök yarıldığı zaman,
 10. Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,
 11. Elçiler için belirlenen vakit geldiği zaman,
 12. O olay hangi güne ertelenmiştir?
 13. Ayırım gününe ertelenmiştir.
 14. Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin?
 15. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 16. Biz öncekileri yıkıma uğratmadık mı?
 17. Sonra, geriden gelenleri de onların peşlerine takarız.
 18. Biz, suçlulara işte böyle yaparız.
 19. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 20. Biz, sizi basit bir sudan yaratmadık mı?
 21. Ve o suyu sağlam bir yere yerleştirmedik mi?
 22. Bunu, belli bir süreye kadar yaptık.
 23. Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür.
 24. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 25. Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı?
 26. Hem diriler, hem ölüler için...
 27. Orada yüksek dağlar yaratıp, size tatlı bir su içirmedik mi?
 28. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 29. Haydi, yalanlamış olduğunuz azaba doğru yürüyün.
 30. Üç kola ayrılmış olan bir gölgeye gidin.
 31. O, ne gölgelendirir, ne de alevden korur.
 32. Gerçekten o, köşk gibi kocaman kıvılcımlar saçar.
 33. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.
 34. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 35. Bugün onların dillerinin tutulduğu gündür.
 36. Özür dilemeleri için onlara izin de verilmez.
 37. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 38. İşte bu, sizi ve öncekileri bir araya toplayacağımız ayırım günüdür.
 39. Eğer bana karşı bir tuzağınız varsa, onu hemen kurun.
 40. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 41. Kuşkusuz, Allah'tan sakınanlar o gün gölgeliklerde ve pınar başlarında olacaklardır.
 42. Canlarının çektiği meyvelerle yan yana olacaklardır.
 43. Onlara; "Dünyada yaptıklarınıza karşılık bir ödül olarak sağlıkla yiyin ve için!" denilecektir.
 44. İşte biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz.
 45. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 46. Şimdi yiyin ve biraz eğlenin. Doğrusu sizler suçlularsınız.
 47. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 48. Onlara; "Tanrı yı anmak için öne doğru eğilin!" denildiğinde eğilmezler.
 49. O gün, gerçeği yalanlamakta olanlara yazıklar olsun!
 50. Artık onlar, bundan sonra daha hangi söze inanacaklardır?