Müzemmil Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Ey örtünüp bürünen,
 2. Geceleyin biraz uyuduktan sonra kalk.
 3. Gecenin yarısında uyanık ol ya da bu miktarı biraz eksilt.
 4. Veya bunu artır ve ağır ağır Kur an oku.
 5. Çünkü biz sana ağır bir söz bildireceğiz.
 6. Geceleyin ibadet daha etkili ve gece, okuyuş için daha elverişlidir.
 7. Çünkü gündüz, senin için uzun uğraşlar vardır.
 8. Rabbinin adını an ve tüm kalbinle ona yönel.
 9. O doğunun da, batının da rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse tek dayanağın o olsun.
 10. Onların söylediklerine karşı dirençli ol ve yanlarından güzellikle ayrıl.
 11. Varlıklı olup da seni yalanlayanı bana bırak. Onlara biraz süre tanı.
 12. Doğrusu, bizim yanımızda bukağılar ve Cehennem vardır.
 13. Boğaza takılıp kalan bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır.
 14. Gün gelir, yer ve dağlar sarsılır. Dağlar, dağılan kum yığınına dönüşür.
 15. Gerçek şu ki biz, Firavun a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de tanıklık edecek bir elçi gönderdik.
 16. Fakat Firavun elçiye karşı geldi. Biz de onu şiddetli bir azapla yakalayıverdik.
 17. Eğer inkarcı olursanız, çocukları, saçları ağarmış ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunabilirsiniz?
 18. O gün gök yarılacak ve Tanrı'nın verdiği söz gerçekleşmiş olacaktır.
 19. Bu, bir uyarıdır. Artık dileyen rabbine doğru giden bir yol tutacaktır.
 20. Rabbin biliyor ki, sen ve yanındakilerden bir topluluk, gecenin üçte birine yakın bir bölümünü veya yarısını veya üçte birini ibadetle geçiriyorsunuz. Geceyi de, gündüzü de ölçüp biçen Allah'tır. Bu kadarına güç yetiremeyeceğinizi bildiği için Allah sizi bağışladı. Artık Kur andan kolayınıza geleni okuyun. Allah şunu da biliyor ki, içinizden hastalar olacak; bir bölümünüz Allah'ın sunumundan payını aramak için yeryüzünde dolaşacak; bir bölümünüz de Allah yolunda savaşa çıkacak. Bu nedenle, Kurandan kolayınıza geleni okuyun, Allah'a içtenlikle yakarışta bulunmayı sürdürün, yoksulun hakkı olanı verin ve Allah'a güzel bir borç sunun. Kendiniz için iyilik olarak dünyada iken ne gönderirseniz, Allah katında onun daha hayırlı ve sevabı daha da artmış olarak size döneceğini görürsünüz. Bir de Allah'tan bağışlanma isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.