Nasr Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

  1. Allah'ın yardımı ve zafer geldiğinde,
  2. İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini görürsün.
  3. Öyleyse rabbini övgüyle yücelt ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o, tövbeleri kabul edendir.