Naziat Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Söküp çıkaranlara andolsun!
 2. Yumuşakça çekip alanlara da andolsun!
 3. Yüzüp yüzüp gidenlere de andolsun!
 4. Yarıştıkça yarışanlara da andolsun!
 5. Böylece işleri yönetenlere de andolsun!
 6. O gün evreni bir sarsıntı sarsacaktır.
 7. Ardından onu başka bir sarsıntı izleyecektir.
 8. O gün ki, kalpler titreyecektir.
 9. Onların gözleri yerlere eğilecektir.
 10. Diyorlar ki; "Biz gerçekten eski halimize döndürülecek miyiz?"
 11. "Ufalanmış kemiklere döndükten sonra, öyle mi?"
 12. Yine derler ki; "Öyleyse bu, çok zararlı bir dönüştür."
 13. Doğrusu tek bir çığlık yetecektir.
 14. Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler.
 15. Musa'nın haberi sana geldi mi?
 16. Kutsal vadi Tuva'da rabbi ona şöyle seslenmişti:
 17. "Firavuna git; çünkü o iyice azdı."
 18. Ona de ki; "Temizlenmek ister misin?"
 19. "Sana, rabbine giden yolu göstereyim de ondan saygı ile korkasın."
 20. Derken, Musa ona o en büyük kanıtı gösterdi.
 21. Fakat o yalanladı ve isyan etti.
 22. Sonra arkasını dönüp koşmaya başladı.
 23. Halkı toplayıp şöyle söyledi;
 24. "Ben sizin en yüce rabbinizim."
 25. Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi.
 26. Elbette bunda, Allah'tan sakınan kimseler için büyük bir ibret vardır.
 27. Sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı? İşte Allah onu yarattı.
 28. Tavanını yükseltip onu bir düzene koydu.
 29. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlık yaptı.
 30. Bundan sonra da yeryüzünü serip döşedi.
 31. Yerden su çıkardı ve otlaklar meydana getirdi.
 32. Dağları da sapasağlam bir biçimde yerleştirdi.
 33. Bütün bunları, sizin yararlanmanız ve hayvanlarınızın yararlanması için yaptı.
 34. Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman.
 35. O gün, insan, ne için çaba harcadığını düşünüp anlar.
 36. Gören herkese Cehennem açıkça gösterilir.
 37. Kim ki azgınlık edip sınırı aşarsa,
 38. Ve dünya yaşamını ahirete tercih ederse,
 39. Kuşku yok ki, o alevli ateş, onun varacağı yerin ta kendisi olacaktır.
 40. Kim rabbinin huzurunda durmaktan korkup da nefsini kötü heveslerden alıkoymuşsa,
 41. Kuşkusuz ki, Cennet onun varacağı yerin ta kendisi olacaktır.
 42. Sana dünyanın sonunu getirecek olan o büyük felaketin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar.
 43. Sen onu nereden bilecek ve bildireceksin?
 44. Ona ilişkin bilgi rabbine aittir.
 45. Senin görevin, yalnızca ondan korkanları uyarmaktır.
 46. O günü gördüklerinde onlar, sanırlar ki, dünyada ya bir gece ya da bir kuşluk vakti kadar kalmışlardır.