Nuh Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. "Kendilerine acı azap gelmezden önce halkını uyar," diye biz Nuh'u halkına elçi olarak gönderdik.
 2. O şöyle demişti; "Ey halkım, ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım."
 3. "Allah'a kulluk edin, ona boyun eğin ve bana uyun, diye gönderildim."
 4. "Böylece Allah, günahlarınızı bağışlasın ve ecelinizi belirli bir süreye kadar ertelesin. Çünkü Allah'ın belirlediği ecel geldiğinde o ertelenmez. Keşke bilebilseydiniz!"
 5. Nuh yine şöyle dedi; "Ey rabbim, ben halkımı gece gündüz inanmaya çağırdım."
 6. "Fakat ben çağırdıkça onlar daha da çok uzaklaştılar."
 7. "Ben, onları senin bağışlaman için her ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkayıp, elbiselerini başlarına örttüler, direndiler ve büyüklendikçe büyüktendiler."
 8. "Sonra ben onları açıktan açığa çağırdım."
 9. "Üstelik onlarla hem açıktan açığa, hem de gizliden gizliye görüşmeler de yaptım."
 10. Onlara dedim ki; "Rabbinizden bağışlanma dileyin. O çok bağışlayandır."
 11. "Gökten size bol yağmurlar yağdırır."
 12. "Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltır, sizin için bahçeler yaratır ve ırmaklar akıtır."
 13. "Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?"
 14. "O ki sizi halden hale geçirerek yaratandır."
 15. "Allah'ın yedi kat göğü nasıl katman katman yarattığını görmez misiniz?"
 16. "Ay'ı göklerin içinde bir ışık, Güneş'i de bir çerağ yaptı."
 17. "Allah sizi yerden bitki bitirir gibi bitirmiştir."
 18. "Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır."
 19. "Allah, yeryüzünü sizin için bir yaygı kıldı."
 20. "Öyle ki, üzerinde geniş yollardan yürüyüp dolaşabilesiniz!"
 21. Nuh yine dedi ki; "Ey rabbim, doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine zarardan başka bir şey getirmeyen bir kimseye uydular."
 22. "Büyük büyük tuzaklar kurdular."
 23. Bir de dediler ki; "Sakın ilahlarınızdan vazgeçmeyin. Vedd'i, Süvâ'yı, Yeğus'u, Yeûk'u ve Nesr'i bırakmayın."
 24. "Gerçekten onlar böylece pek çoklarını saptırdılar. Sen de onların şaşkınlığını arttır!"
 25. Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular; ateşe atıldılar, kendilerine Allah'tan başka bir yardımcı da bulamadılar.
 26. Nuh yine dedi ki; "Ey rabbim, yeryüzünde dolaşan tek bir inkarcı bırakma."
 27. "Çünkü eğer onları bırakırsan, senin kullarını saptırırlar ve sadece yoldan çıkmış, inkarcı çocuklar yetiştirirler."
 28. "Rabbim, beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de yalnızca yıkımını artır!"