Rahman Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Bağışlayıcı olan Tanrı,
 2. Kur'an'ı öğretti.
 3. İnsanı yarattı.
 4. Ve ona açıklamayı öğretti.
 5. Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
 6. Yıldızlar ve ağaçlar ona secde etmektedir.
 7. O ki, göğü yükseltti ve ona bir ölçü koydu.
 8. Sakın dengeyi bozup ölçüyü aşmayın.
 9. Tartmayı doğru yapın, eksik tartıya sapmayın.
 10. Allah, yeryüzünü tüm canlılar için yaratmıştır.
 11. Orada meyveler ve salkım salkım hurmalar vardır.
 12. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
 13. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 14. O, insanı ateşte pişmiş gibi kupkuru bir çamurdan yarattı.
 15. Cinleri ise yalın bir alevden yarattı.
 16. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 17. O, iki doğunun ve iki batının rabbidir.
 18. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 19. O, iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşurlar.
 20. Aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar.
 21. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 23. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler onundur.
 25. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 26. Yeryüzündeki her şey gelip geçicidir.
 27. Yalnızca sonsuz büyüklük ve cömertlik sahibi olan rabbinin varlığı kalıcıdır.
 28. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 29. Göklerde ve yerde kim varsa her ihtiyacını ondan ister. O, her an bir iştedir.
 30. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 31. Ey insanlar ve cinler topluluğu, yakında sizi de sorguya çekeceğiz.
 32. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 33. Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarından çıkmaya gücünüz yeterse çıkın. Ama Tanrı'nın verdiği büyük bir güç olmadıkça çıkamazsınız.
 34. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 35. Üstünüze ateşten bir alev ve bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
 36. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 37. Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...
 38. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 39. O gün ne insanlara, ne de cinlere günahları sorulmaz.
 40. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 41. Suçlular, yüzlerinden tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
 42. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 43. İşte bu, suçluların yalanlayıp durduğu Cehennemdir.
 44. Onlar Cehennemle kaynar su arasında gidip gelirler.
 45. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 46. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimseye iki cennet vardır.
 47. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 48. Her ikisi de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.
 49. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 50. İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.
 51. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 52. İkisinde de her tür meyveden çift çift vardır.
 53. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 54. Onlar orada astarları atlastan olan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin meyveleri de elle alınacak kadar yakındır.
 55. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 56. O cennetlerde, daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış ve bakışlarını yalnızca eşlerine yöneltmiş güzeller vardır.
 57. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 58. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.
 59. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 60. İyiliğin ödülü iyilikten başka ne olabilir ki?
 61. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 62. O ikisinden başka iki cennet daha vardır.
 63. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 64. İkisi de yemyeşildir.
 65. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 66. İkisinde de fışkıran iki pınar vardır.
 67. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 68. İkisinde de çeşitli meyveler, hurma ve nar vardır.
 69. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 70. Orada güzel huylu, güzel kadınlar vardır.
 71. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 72. Otağlar içinde korunmuş huriler vardır.
 73. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 74. Daha önceden onlara bir insan veya bir cin dokunmamıştır.
 75. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 76. Onlar, yeşil yastıklara ve güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.
 77. Öyleyse rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
 78. Sonsuz büyüklük ve cömertlik sahibi olan rabbinin adı ne yücedir.