Saf Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı yüceltir. O üstündür ve erdemli bilginin kaynağıdır.
 2. Ey inananlar, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
 3. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir günahtır.
 4. Kuşku yok ki, Allah, kendi yolunda, tuğlaları birbirine kenetlenmiş binalar gibi dizilmiş halde savaşanları sever.
 5. Hani Musa halkına demişti ki; "Ey halkım, gerçekten benim sizin için Tanrı'dan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?" İşte onlar eğrilip sapınca Allah da onların kalplerini eğriltip saptırmış oldu. Allah, yoldan çıkan bir halkı doğru yola ulaştırmaz.
 6. Hani, Meryem oğlu İsa; "Ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın gönderdiği elçiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir Tanrı elçisini de müjdeleyici olarak geldim!" demişti. Fakat o, onlara açık kanıtlar getirince; "Bu apaçık bir büyüdür," demişlerdi.
 7. İslam'a çağrıldığı halde Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.
 8. Onlar Allah'ın ışığını ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysaki Allah, inkarcılar istemese de ışığını tamamlayacaktır.
 9. Ortak koşanlar istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini doğruluk ve hak ile gönderen odur.
 10. Ey inananlar, sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak kazançlı bir yolu size göstereyim mi?
 11. Allah'a ve elçisine inanır, mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda çalışırsınız. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
 12. O zaman Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn bahçelerindeki çok güzel konutlara yerleştirir. İşte en büyük mutluluk budur.
 13. Bundan başka, seveceğiniz bir şey daha var. Allah'tan bir yardım ve çok yakın bir zafer. Öyleyse inananları bunlarla müjdele!
 14. Ey inananlar, Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim, Meryem oğlu İsa, Havarilere; "Allah'a giden yolda yardımcılarım kimlerdir?" deyince, Havariler; "Allah'ın dininin yardımcıları biziz!" demişlerdi. İsrail oğullarının bir bölümü böylece inanmış, bir bölümü de inkar etmişti. Fakat biz, inananları düşmanlarına karşı destekledik de onlar böylece üstün geldiler.