Tahrim Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Ey Tanrı elçisi, sırf eşlerini memnun etmek için, Allah'ın sana helal kıldığını kendine niçin yasaklıyorsun? Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.
 2. Gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı Allah size buyruk olarak yazmıştır. Sizin dostunuz ve gözeticiniz Allah'tır. O her şeyi gereğince bilendir ve erdemli bilginin kaynağıdır.
 3. Tanrı elçisi, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Eşi o sözü başkalarına haber verince, Allah bu durumu elçiye açıkladı; o da Allah'ın açıkladığı şeyin bir bölümünü eşine bildirdi, bir bölümünü de hiç yüzüne vurmadı. Ona bu durumu bildirdiğinde, eşi; "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Tanrı elçisi de; "Her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan Allah bildirdi," diye yanıt verdi.
 4. Ey Tanrı elçisinin eşleri, Allah'a tövbe ederseniz bu sizin için hayırlı olur. Çünkü kalpleriniz kaymış bulunuyor. Eğer elçiye karşı birbirinize arka çıkarsanız, şu bir gerçek ki, onun dostu Allah'tır, Cebrail'dir ve içtenlikle inananlardır. Bundan başka, melekler de onun yardımcısıdır.
 5. Ey Tanrı elçisinin eşleri, eğer o sizi boşarsa, rabbi ona; sizden daha iyi olan, kendini Allah'a veren, inanan, boyun eğen, tövbe eden, kulluk eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.
 6. Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve verilen emirleri yapan melekler vardır.
 7. Ey inkarcılar, bugün özür dilemeyin. Çünkü siz yalnızca yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.
 8. Ey inananlar, içtenlikli ve kesin bir tövbe ile Allah'a yönelin. Umulur ki, rabbiniz, çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. O gün Allah, elçisini ve onunla birlikte inananları utandırmayacaktır. Onların ışığı önlerinden ve sağ yanlarından koşup gelir. Onlar şöyle derler; "Ey rabbimiz, ışığımızı tamamla ve bizi bağışla! Çünkü sen her şeye güç yetirensin."
 9. Ey Tanrı elçisi, inkarcılara ve ikiyüzlülere karşı mücadele et ve onlara karşı sert davran. Onların yeri Cehennemdir. Orası gidilecek ne kötü bir yerdir.
 10. Allah, inkarcılara Nuh'un eşi ile Lut'un eşini örnek gösterir. Bu ikisi, kullarımızdan iki içtenlikli kulun nikahı altında iken onlara çıyanlık ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen azabı onlardan uzaklaştıramadı. O iki kadına; "Cehenneme girenlerle birlikte siz de girin!" denildi.
 11. Allah, inananlara da Firavunun eşini örnek gösterir. Hani, o şöyle demişti; "Ey rabbim, benim için katında, Cennette bir ev yap; beni, Firavundan, onun yapıp ettiğinden koru; beni zalimler topluluğundan da kurtar."
 12. Allah bir de îmran kızı Meryem'i örnek verir ki, o iffetini korumuş, biz de ona ruhumuzdan üflemiştik. O rabbinin sözlerini ve kitaplarını doğrulamıştı ve Allah'a gönülden boyun eğen kimselerden olmuştu.