Talak Suresi

Mustafa Cemil Kılıç Meali

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın Adıyla...

 1. Ey Tanrı elçisi, kadınları boşadığınız zaman boşama sürelerini gözetin ve bu süreyi iyice hesaplayın. Rabbiniz olan Allah'tan sakının. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. Ancak kanıtlanmış bir zina işlemeleri durumu bunun dışındadır. Allah'ın koyduğu sınırlar bunlardır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse kendisine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra olumlu bir durum ortaya çıkarıverir.
 2. Sürelerini doldurdukları zaman, onları güzelce tutun veya güzelce ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de bu işleme tanık tutun. Tanıklığı Allah için yapınız. İşte bu, Allah'a ve ahiret gününe inananlar için bir öğüttür. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır.
 3. Ve ona hiç beklemediği bir yerden yaşamlık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse o, ona yeter. Hiç kuşkusuz, Allah, buyruğunu yerine getirecektir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
 4. Kadınlarınızdan ay hali görmekten kesilenler ile henüz ay hali görmemiş olanların bekleme süreleri konusunda kuşkuya düşerseniz, bilin ki, onların beklemesi gereken süre üç aydır; gebe olanların bekleme süresi doğurmaları ile tamamlanır. Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınan kimseye işinde kolaylık sağlar.
 5. Bu, Allah'ın size indirmiş olduğu buyruğudur. Kim Allah'ın buyruğuna karşı gelmekten sakınırsa, o, onun kötülüklerini örter, ödülünü artırır.
 6. Boşadığmız, fakat bekleme süresi dolmamış kadınları gücünüz oranında, kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebe iseler, doğurmalarına kadar geçinmelerini sağlayacak ücreti verin. Çocuğu sizin için emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin; aranızda uygun bir şekilde anlaşın; eğer güçlükle karşılaşırsanız çocuğu başka bir kadın emzirebilir.
 7. Varlıklı kimse, imkanına göre geçinme ücreti versin; geliri dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah kimseye gücünün üstünde yük yüklemez. Allah her zorluktan sonra bir kolaylık yaratır.
 8. Rabbinin ve onun elçisinin buyruğuna karşı gelen nice ülkeler vardır ki biz onları çetin bir sorguya çektik ve onları görülmemiş bir biçimde cezalandırdık.
 9. Böylece onlar kendi yaptıklarının cezasını çektiler. İşlerinin sonucu da tam bir yıkım oldu.
 10. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Ey inanmış olan akıl sahipleri, Allah'tan sakının; Allah size uyarıcı bir kitap indirmiştir.
 11. İnanıp yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, Allah, size, Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onu, içinde temelli kalınacak, yüzeyinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah o kimseye gerçekten güzel bir yaşamlık vermiştir.
 12. Allah, yedi kat göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Tanrı'nın buyruğu onların arasında inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye güç yetiren olduğunu ve her şeyi bilgisiyle kuşattığını bilesiniz.