Php ile Türkçe karakterler nasıl değiştirilir str_replace

Php yazılım dili ile bir metindeki türkçe karakterleri ve diğer istediğiniz harfleri replace foksiyonu ile çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Fonksiyon ile türkçe karakterlerdeki harfler ile birlikte tire alt tire çift tire şeklinde sembolik tarzda karakterleride değiştirebilirsiniz. Yapmanız gereken tr hanesindeki karaktere karşılık gelecek replacedeki karşılığını belirtin. Öncelikle fonksiyonumuzu yazıyoruz ve sonra kullanmak istediğimiz yerde bu fonksiyonun kodlarını kullanıyoruz.

Foksiyon:

function replace_tr($text) {
$text = trim($text);
$turkce = array('Ç','ç','Ğ','ğ','ı','İ','Ö','ö','Ş','ş','Ü','ü',' ');
$replace = array('c','c','g','g','i','i','o','o','s','s','u','u','-');
$new_text = str_replace($turkce,$replace,$text);
return $new_text;
}

kullanacağımız kod

$kelime ='ağaç güzel';
$yeni_kelime = replace_tr($kelime);
echo $yeni_kelime;

Bu fonksiyon ile değişen kelimemizin çıktısı agac-guzel olacaktır. Karakterleri ve harfleri çoğaltmak sizin elinizde , kuralı bozmadan istediğiniz kadar karakteri birbiri ile değiştirebilirsiniz.