Php ile dizindeki klasörleri listelemek

Php  kullanarak dizindeki klasörleri listelemek ve link haline getirmek için aşağıdaki kodu kullanmamız yeterli olacaktır.

Bu kod ile bütün klasörler link halinde listelenecektir. Ben size en basit hali ile kodu paylaşacağım . Siz dilerseniz Css kullanarak kodu güzelleştirebilirsiniz. Bu kodu index.php olarak eklediğiniz dizindeki klasörleri listeleyecektir. İşte benim en sevdiğim kod:

<?php
$dizin = opendir('.');
if ($dizin)
{ while ($dosya = readdir($dizin))
{
if($dosya=='.' OR $dosya=='..') // . ve .. 'ları siler
{$dosya='';}
if(is_dir($dosya)) // sadece klasörleri seçer
{ $klasorler[]=$dosya;} //klasörleri 'klasörler' isimli diziye ekler
} }
sort($klasorler); // klasörler dizisindekileri ismine göre sıraya sokar
echo "<h2>Klasörler</h2>";
foreach ($klasorler as $tekklasor)
{ echo "<p><a href=\"$tekklasor\">$tekklasor</a></p>";} 
?>