Php ile txt dosyasına veri kaydetmek

Php kullanarak form yardımı ile txt uzantılı dosyaya veri kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak için öncelik olarak form dosyamızı kullanacağımız form.html dosyamız olacak.

 <form method="post" action="kaydet.php">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Ad</td>
<td><input type="text" id="ad"></td>
</tr>
<tr>
<td>Soyad</td>
<td><input type="text" id="soyad"></td>
</tr>
<tr>
<td>Yaş</td>
<td><input type="text" id="yas"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input type="submit" value="Ekle"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
 

Bir de formdan gelecek verileri kaydedeceğimiz kaydet.php adında dosya oluşturacağız.

$ac = fopen("yazi.txt","r+");
if(!$ac)
{
    echo "Hata !";
}
$ad = $_POST["ad"];
$soyad = $_POST["soyad"];
$yas = $_POST["yas"];

$eklenecek_metin = $ad . ";" . $soyad . ";" . $yas . ";";

echo $eklenecek_metin;
fwrite($ac,$eklenecek_metin);


Son olarak yazi.txt adında dosya oluşturduğumuzda php kullanarak txt uzantılı dosyaya veri girişi yapabiliriz.