Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Kuran Meali

Kurandaki sıraya göre Surelerin listesi

1 – Fatiha (7) 2 – Bakara (286) 3 – Ali İmran (200) 4 – Nisa (176) 5 – Maide (120) 6 – Enam (165) 7 – Araf (206) 8 – Enfal (75) 9 – Tevbe (129) 10 – Yunus (109) 11 – Hud (123) 12 – Yusuf (111) 13 – Rad (43) 14 – İbrahim (52) 15 – Hicr (99) 16 – Nahl (128) 17 – İsra (111) 18 – Kehf (110) 19 – Meryem (98) 20 – Taha (135) 21 – Enbiya (112) 22 – Hac (78) 23 – Muminun (118) 24 – Nur (64) 25 – Furkan (77) 26 – Şuara (227) 27 – Neml (93) 28 – Kasas (88) 29 – Ankebut (69) 30 – Rum (60) 31 – Lokman (34) 32 – Secde (30) 33 – Ahzab (73) 34 – Sebe (54) 35 – Fatır (45) 36 – Yasin (83) 37 – Saffat (182) 38 – Sad (88) 39 – Zümer (75) 40 – Mümin (85) 41 – Fussilet (54) 42 – Şura (53) 43 – Zuhruf (89) 44 – Duhan (59) 45 – Casiye (37) 46 – Ahkaf (35) 47 – Muhammed (38) 48 – Fetih (29) 49 – Hucurat (18) 50 – Kaf (45) 51 – Zariyat (60) 52 – Tur (49) 53 – Necm (62) 54 – Kamer (55) 55 – Rahman (78) 56 – Vakıa (96) 57 – Hadid (29) 58 – Mücadele (22) 59 – Haşr (24) 60 – Mümtehine (13) 61 – Saf (14) 62 – Cuma (11) 63 – Münafikun (11) 64 – Tegabun (18) 65 – Talak (12) 66 – Tahrim (12) 67 – Mülk (30) 68 – Kalem (52) 69 – Hakka (52) 70 – Mearic (44) 71 – Nuh (28) 72 – Cin (28) 73 – Müzemmil (20) 74 – Müdessir (56) 75 – Kıyamet (40) 76 – İnsan (31) 77 – Mürselat (50) 78 – Nebe (40) 79 – Naziat (46) 80 – Abese (42) 81 – Tekvir (29) 82 – İnfitar (19) 83 – Mutaffifin (36) 84 – İnşikak (25) 85 – Burüc (22) 86 – Tarık (17) 87 – Ala (19) 88 – Gaşiye (26) 89 – Fecr (30) 90 – Beled (20) 91 – Şems (15) 92 – Leyl (21) 93 – Duha (11) 94 – İnşirah (8) 95 – Tin (8) 96 – Alak (19) 97 – Kadir (5) 98 – Beyyine (8) 99 – Zilzal (8) 100 – Adiyat (11) 101 – Karia (11) 102 – Tekasür (8) 103 – Asr (3) 104 – Hümeze (9) 105 – Fil (5) 106 – Kureyş (4) 107 – Maun (7) 108 – Kevser (3) 109 – Kafirun (6) 110 – Nasr (3) 111 – Tebbet (5) 112 – İhlas (4) 113 – Felak (5) 114 – Nas (6)